Liên kết Website

Vui mừng chào đón

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên thư viện

Tài nguyên dạy và học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  CAU_TRUC_BAC_1.gif Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg Happy_new_year.swf Bai_thi_so_2__lop_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Cau_doi_tet2.swf Lich_Tet_31.swf Girl_xinh_chay_ngang_web.jpg DSC_3424.jpg Chao_nam_hoc_moi_loan.swf Chu_dung_net_deu.png Blog.swf Myblog2.gif KNV2loan.swf Loan_nam_moi_2013.swf Vt_2.swf TN1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vũ Văn Thế)

  Chia sẻ

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TỔNG HỢP - Vũ Văn Thế.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Văn Thế (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:32' 28-11-2009
  Dung lượng: 94.3 KB
  Số lượt tải: 126
  Số lượt thích: 0 người
  Phần i: hướng dẫn học tập và tài liệu tham khảo
  Chương I
  NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ MINH
  A. Mục đích, yêu cầu
  Giới thiệu tổng quan về tư tưởng Hồ Chí Minh và môn tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là một môn khoa học.
  - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
  - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ môn khoa học.
  - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
  - Mục đích, ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
  B. Nội dung
  I. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH
  1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
  a) Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
  - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
  + Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
  + Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  + Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại.
  + Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
  b) Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáng chú ý là tư tưởng về:
  - Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
  - Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
  - Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân.
  - Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
  - Phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
  - Xây dựng đạo đức cách mạng.
  - Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
  - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
  Theo chương trình của bộ Giáo dục §ào tạo, môn tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu những vấn đề thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
  2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH.
  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và về Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá.
  2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
  a) Đối tượng nghiên cứu:
  + Đối tượng nghiên cứu của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là nghiên cứu hệ thống các quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà nền tảng là độc lập tự do, nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh, và quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hiện nay.
  + Nhiệm vụ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh:
  - Tìm hiểu và giải thích rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
  - Chỉ ra bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
  - Làm rõ vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối cách mạng Việt Nam và giá trị to lớn của nó trong kho tàng lý luận thế giới.
  b) Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh:
  - Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chia sẻ